Rejsy po Odrze

Oferta

mapka ikona w kwadracie

Opis trasy

mapka ze znacznikiem ikonka

Trasa rejsu:

Start z przystani latarnika na bulwarze Zienkiewicza na Ostrowie Tumskim, płyniemy w górę rzeki i na wysokości kolejki gondolowej Polinka, zawracamy. Na rejsie zobaczymy 10 wrocławskich mostów, muzeum narodowe, zabytkową wieżę ciśnień, miasteczko studenckie, wrocławski Manhattan, Ostrów tumski, bulwar Xawerego Dunikowskiego, Halę targową, archipelag wysp starego miasta, Ossolineum, Uniwersytet wrocławski, zabytkową elektrownię wodną, koronę pięciu punktów widokowych Wrocławia oraz wiele innych ciekawych miejsc i zabytków o których opowiadamy na rejsie.

mapka z markerem
ikona biletów w kwadracie

Cennik rejsów

bilety ico

Cennik rejsów:

Ceny biletów jednorazowych na rejs 40 min:

Każdy dzień tygodnia:

bilety - ikona na niebieskim tle
statek ikona w kwadracie 
biały katamaran

Oferta wynajmu
statków

statek ico

Oferta wynajmu:

Oferta najmu statków:

Cennik najmu statków:

  • za pierwszą godzinę 600zł 
  • za każdą następną godzinę 550zł
katamaran ikona na niebieskim tle

O nas

Specjalizujemy się w rejsach turystycznych oraz wynajmie statków do organizowania wszelakich imprez. Oferujemy rejsy z przewodnikiem, gdzie poznajemy zabytki miasta i historię z perspektywy rzeki. Każdy, kto zwiedza Wrocław w taki sposób, odkrywa prawdziwą zależność pomiędzy miastem i rzeką. Mówi się, że Wrocław jest zwrócony twarzą do Odry.

Stare mosty, urokliwe wysepki, kanały, zabytki tworzą klimat, który pozostaje na długi czas w pamięci naszych gości. Dwa miejsca, z których realizujemy rejsy, znajdują się w ścisłym centrum miasta. Przystań Latarnika to nowo powstała przystań pasażerska na Ostrowie Tumskim, najstarszej części miasta oraz przystań Amfiteatralna na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Obsługujemy biura turystyczne wycieczki, półkolonie, firmy, szkoły, stowarzyszenia oraz klientów indywidualnych.

Przystań Latarnika
Statek Viper

Nasze statki

Przystań
Latarnika

Viper*

Bulwar Xawerego
Dunikowskiego

Viking

Formularz

Cennik biletów

Każdy dzień tygodnia:

Ceny biletów jednorazowych na rejs 40 min:


Galeria

Kontakt

Cennik biletów

Każdy dzień tygodnia:

Ceny biletów jednorazowych na rejs 40 min:


Przystań Latarnika

Regulamin dla pasażerów statku Viper
armatora firmy VikingStatek Robert Skucha

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) art 13. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Skucha.

Kontakt z Administratorem danych można uzyskać korespondencyjnie pod adresem:
Robert Skucha

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji umowy współpracy oraz w celach promocji własnych produktów i usług. Podstawą do ich przetwarzania jest art. 6 ust 1. lit b) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest promocja własnych produktów i usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji w/w umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Do kategorii tych podmiotów należą w szczególności podmioty świadczące na rzecz Robert Skucha usługi administracyjne, księgowe oraz utrzymania i obsługi infrastruktury IT. Jeżeli będzie dochodziło do transferu danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy, będzie to realizowane zgodnie z wymogami rozporządzenia, korzystając ze standardowych klauzul umownych. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub łączącej z Panem/Panią umowy. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów do jakich zostały pozyskane. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, okres przechowywania dokumentacji księgowej, wynosi co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą (art. 74 ust 3 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 15, 16 i 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w wypadkach tam wskazanych, przysługiwać może Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Urząd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2.